fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2021

image
09
Apr

Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2021

  • Kuldīgas BJC
  • 09/04/2021

Tev ir ideja, bet pietrūkst līdzekļu? TE IR PIĶIS! 300 euro tavas idejas realizācijai!

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs organizē jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu jauniešu idejām, veicinot Kuldīgas novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos procesos Kuldīgas novadā.

Kas var pieteikties projektu konkursā? - Neformālas jauniešu grupas (grupā vismaz trīs 13-25 gadus veci jaunieši) vai jauniešu nevalstiskas organizācijas, kas darbojas Kuldīgas novada teritorijā. Darba grupā jābūt vismaz vienam 18-25 gadus vecam jaunietim. Ja darba grupā nav neviena 18-25 gadus veca jaunieša, grupai ir jāpiesaista atbalsta persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu. Neformālas jauniešu grupas un jauniešu nevalstiskas organizācijas drīkst sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm, lai īstenotu projekta aktivitātes.

Projekta mērķauditorija - projekta saturam jābūt fokusētam uz jauniešu auditoriju (13 g.v. – 25 g.v.)

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

  1. neformālās izglītības aktivitātes virtuālā vidē vai klātienē (ievērojot epidemioloģiskos noteikumus);
  2. kvalitatīvas socializēšanās un brīva laika pavadīšanas aktivitātes (ievērojot epidemioloģiskos noteikumus), īpaši – āra aktivitātes;
  3. atbalsta aktivitātes (konsultācijas) virtuālā vidē vai klātienē (ievērojot epidemioloģiskos noteikumus) jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai;
  4. jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā(ievērojot epidemioloģiskos noteikumus);
  5. fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatieru turnīriem u.tml.) (ievērojot epidemioloģiskos noteikumus);
  6. radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai) (ievērojot epidemioloģiskos noteikumus).

Organizējot aktivitātes klātienē jāievēro epidemioloģiskie noteikumi.

Kā pieteikties? Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pilnībā aizpildīta projekta pieteikuma anketa (1.pielikums). Elektroniskā versija neparakstīta jānosūta uz e-pastu ieva.kaltniece@kuldiga.lv līdz 2021. gada 13. maijam, pulksten 17.00, vai personīgi nogādājot to Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā, 1905.gada iela 10, Kuldīga, LV – 3301, vai nosūtot pa pastu uz norādīto adresi (pasta zīmogs ar 2021. gada 13. maija datumu) vienā eksemplārā (pieteikuma anketas visām lapām jābūt sastiprinātām kopā).

Pēc projektu pieteikumu saņemšanas, komisija uzaicina klātienē vai tiešsaitē prezentēt projekta ideju un īstenošanas gaitu 18. maijā.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2021.gada 20. maijam. Ar finansējuma ieguvējiem tiks slēgts sadarbības līgums.

Projekta īstenošanas laiks – no 2021. gada 20. maija līdz 15. novembrim.

NOLIKUMS

1. pielikums

2. pielikums

Jautājumu vai precizejumu gadījumā aicinām sazināties ar KNBJC jaunatnes lietu speciāliste Ieva Kaltniece, tālrunis 27818498, e-pasts ieva.kaltniece@kuldiga.lv

JIP afisa ar variantiem3