fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Mēs projektos

Projekts Jādaram!

Projekta mērķis: Jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde, sadarbojoties institūcijām, kas veic darbu ar jaunatni. Projekts "JĀdaram!” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Projekta mērķa grupa: Projekta mērķa grupa ir institūcijas, kas veic darbu ar jaunatni Kuldīgas novadā.

Projekta galvenās aktivitātes un to raksturojums:

1. Starpinstitūciju darba grupas tikšanās

2. Izpētes brauciens uz Jelgavas novadu

3. Jauniešu un politikas veidotāju tikšanās un viedokļu apmaiņa Kuldīgas novada pagastos

4. Plānošanas dokumenta izstrāde

Projekta termiņš  2019.gada 24. maijs – 2020.gada 29. maijs

Projekts “Stratēģija”

Projekta mērķis: Attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Kuldīgas novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu, atbilstoši mērķa grupu vajadzībām un pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, uzlabojot jaunatnes politiku novadā. 

Projekts "Stratēģija" īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Kuldīgas novada jauniešu aptauja 2018 Prezentācija ir pieejama šeit: https://drive.google.com/file/d/0BzrvUqfBZIZXMk0zb3JQZXd2S1E2SV9JX0xhUXNiTmlnZkdj/view?usp=sharing

Kuldīgas novada jauniešu aptauja Ziņojums 2018 ir pieejams šeit: https://drive.google.com/file/d/0BzrvUqfBZIZXWTdlNVMtWVBWcWFkMkFuTlU4Z2puQ1pBam5z/view?usp=sharing

Projekts Nr. LLI-282, Jauniešu sociālās iekļaušanas un iesaistes pasākumi Paņeve

Projekta mērķis ir veicināt riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu Kuldīgā un Paņevežā.

Aktivitātes: projekta ietvaros jauniešu centrs Paņevežā tiks aprīkoti ar mākslas radošajām nodarbībām nepieciešamajiem piederumiem, savukārt Kuldīgas Jauniešu māja plānots iegādāties mūzikas instrumentus un aprīkojumu ierakstu studijas izveidošanai. Kuldīgā un Paņevežā norisināsies trīs dažādas radošās nometnes un plānots, ka 120 jaunieši gūs labumu, iesaistoties projekta aktivitātēs.

Tāpat tiks izstrādāts metodiskais materiāls, kas būs pieejams jaunatnes organizācijām, kuras darbojas programmas teritorijā. Projekta rezultātā pilsētās un lauku teritorijās dzīvojošajiem jauniešiem, kas pakļauti riskam, būs pieejamas sociālās iekļaušanas aktivitātes un uzlaboti pakalpojumi jauniešu centros. Saite uz Programmas mājaslapu WWW.LATLIT.EU

Saite uz metodisko materiālu šeit

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 3. aprīlis - 2019. gada 2. oktobris.

Projekts "Te ES!"

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” 1.5. apakšsadaļa “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana”

(atskats uz projektu http://kuldigasbjc.lv/aktualitates/jaunumi/2018/feb/kuldigas-jauniesu-forums-te-es-pulceja-vairak-ka-100-dalibniekus/

Projekts "Stratēģija Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstība

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2018. gadam, lai atbalstītu darba ar jaunatni sistēmas izveidi vietējā līmenī.

Projekta "Stratēģija" mērķauditorija ir 13 – 25 gadus jauni novada jaunieši.

Projekta "Stratēģija" mērķis ir attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Kuldīgas novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu, atbilstoši mērķa grupu vajadzībām, pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, uzlabojot jaunatnes politiku novadā.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Veikt pētījumu, lai identificētu darba ar jaunatni prioritārās jauniešu mērķa grupas un to vajadzības.
  • Noteikt darbā ar jaunatni iesaistītās personas (institūcijas) un to kompetences pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanai.
  • Organizēt pieredzes apmaiņas braucienu darbā ar jaunatni iesaistītajām iestādēm un personām.
  • Organizēt projekta noslēguma semināru par pētījuma rezultātiem un izstrādāt priekšlikumus darba ar jaunatni sistēmas pilnveidošanai Kuldīgas novadā.
Projekts „Cool Dig”

Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas finansēts projekts (projekta Nr. 2017-3-LV02-KA105-001898)