fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pakalpojumi

Kuldīgas BJC piedāvā telpu īri semināriem un pasākumiem.

Piedāvājam telpas dažādām konferencēm, forumiem, semināriem, kursiem, lekcijām un radošām darbnīcām.

Semināru telpa 50m2

Lielā zāle 120m2 un deju zāle ar spoguli.

Pieejams arī ekrāns, projektors, laptops, flip chart tāfele un bezvadu internets. 

 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātienē, 1905. gada ielā 10, Kuldīgā,  Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā,

rakstot mums uz  e-pastu: jauniesucentrs@kuldiga.lv vai zvanot pa tālruni + 371 20269433