fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pedagogi viesojas Ventspilī un aizvada radošu dienu

image
25
Maijs

Pedagogi viesojas Ventspilī un aizvada radošu dienu

  • Kuldīgas BJC
  • 25/05/2023

Lai pilnveidotu savu profesionālo sniegumu, gūtu plašāku skatījumu par karjeras izglītības un audzināšanas darba jautājumiem, kā arī iepazītu kaimiņpilsētas aktivitāšu piedāvājumu bērniem un jauniešiem, 23. maijā Kuldīgas novada speciālisti viesojās Ventspilī.

Skolu karjeras konsultanti un audzināšanas darba speciālisti pabija Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā, kur noklausījās skolas Parlamenta (līdzpārvaldes) prezentāciju par jauniešu aktivitātēm un iesaisti skolas dzīvē. Tāpat Kuldīgas pedagogi iepazinās ar audzināšanas jomas darbības principiem Ventspils valstspilsētā un konkrēti ģimnāzijā. Tāpat tika sniegts ieskats par to, kādi pasākumi notiek  karjeras izglītības ietvaros un, kā šajā jomā tiek iesaistīti gan skolēni un viņu vecāki, gan ģimnāzijas absolventi un profesionāļi.

Prieku par tikšanos ar novadniekiem (arī bijušajiem kolēģiem) pauda Ventspils izglītības pārvaldes vadītāja Jana Bakanauska. Liels paldies par sniegto iespēju Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas pedagogiem un līdzpārvaldes meitenēm.

Dienas turpinājumā bija sociālā uzņēmuma RAMALA (Maizes Radošā Laboratorija) apmeklējums, lai piedalītos Maizes terapijas nodarbībā. Šīs nodarbības pamatideja aizgūta no Bulgārijas. Minētais terapijas veids var tikt izmantots kā  darba metode gan lieliem, gan maziem, sekmējot uzticēšanos, veicinot sadarbību un radot māju sajūtu. Uz to gaidītas arī skolēnu grupas, tostarp bērni ar uzvedības problēmām vai autismu. Vecākiem bērniem pieejama arī maizes cepšanas nodarbība tumsā, kas esot lieliska sadarbošanās un maņu attīstīšanas iespēja. Bez terapeitiskā efekta, nodarbības rezultātā katrs dalībnieks tiek pie paša gatavota maizes kukulīša. 

Sirsnīgs paldies par uzņemšanu un lielisko nodarbību sakāms RAMALA vadītājai Rutai Šenkevicai un viņas komandai.

Brauciena noslēgumā kuldīdznieki viesojās  Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (VATP), kur iepazinās ar tur izveidoto Nākotnes klasi - telpu, kas aprīkota ar interaktīviem rīkiem un jaunākajām tehnoloģijām, viegli transformējamām mēbelēm un digitāliem mācību rīkiem. Klases ietilpība ir līdz 30 vietām, un tajā uz tematiskām nodarbībām gaidīti skolēni un pedagogi. Tāpat klātesošie tika informēti par drīzumā pieejamo digitālo rīku pratne.lv, kas būs palīgs karjeras izglītībā un audzināšanā pedagogiem un vecākiem, lai vairāk izzinātu bērna spējas un stiprās puses, kā arī saglabātu bērna portfolio vienuviet, papildinot to ar jauniem testu rezultātiem, pieredzēm un prasmēm.

Vēl VATP darbinieki Kuldīgas pedagogus iepazīstināja ar Ventspils dizaina darbnīcu RADE. Tā ir tehnoloģiju telpa, kurā pieejamas dažādas iekārtas, lai pēc paša  radīta dizaina apstrādātu apģērbu, plastmasu, metālu, koku vai citu materiālu lietas, veidotu aksesuārus, drukātu fotogrāfijas  vai izgatavotu iepakojumus darbnīcā radītajiem dizaina priekšmetiem. RADE piedāvā izmantot šīs iekārtas jaunajiem uzņēmējiem vai  radot savas īpašās dāvanas. 

Par viesmīlību liels paldies VATP darbiniecēm Līgai Ignatei un Undīnei Priedoliņai.

Pieredzes brauciens notika “Karjeras izglītības un audzināšanas darba pasākumu plāna 2022./2023.m.g.” ietvaros.