fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vakance karjeras un audzināšanas darba speciālistam

image
18
Aug

Vakance karjeras un audzināšanas darba speciālistam

  • Kuldīgas BJC
  • 18/08/2022

Pievienojies mūsu komandai - meklējam karjeras un audzināšanas darba speciālistu!

Blue Modern Education Facebook Post

Kuldīgas novada pašvaldības (reģ.nr. 90000035590) iestāde Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs aicina darbā KARJERAS UN AUDZINĀŠANAS DARBA SPECIĀLISTU

Prasības pretendentiem: 

- izglītības atbilstība MK noteikumiem Nr.569 no 11.09.2018. ''Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību'' prasībām – pedagogs karjeras konsultants;        
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Galvenie amata pienākumi:

- izstrādāt karjeras izglītības un audzināšanas darba plānu Kuldīgas novadā;

- organizēt izglītības iestāžu karjeras jomas un audzināšanas darba pārstāvju metodiskās tikšanās;

- konsultēt un informēt sabiedrību (izglītojamos, viņu vecākus (aizbildņus), pedagogus) karjeras jautājumos;

- sadarboties ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos;

- veikt metodisko darbu karjeras un audzināšanas jomā Kuldīgas novadā;

- organizēt ar karjeras izglītību un audzināšanu saistītus pasākumus izglītojamajiem, viņu vecākiem, pedagogiem.

Piedāvājam:

- darba līgumu uz nenoteiktu laiku pilnas slodzes darbam
- amatalgu 1000,00 EUR mēnesī par slodzi (pirms nodokļu nomaksas);
- veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada

Pieteikšanās termiņš 29.08.2022.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz JAUNIESUCENTRS@KULDIGA.LV; tel. 27890741

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;
2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Kuldīgas novada pašvaldība, adrese Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads