fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Apstiprināts Erasmus+ jaunatnes līdzdalības projekts

image
18
Sep

Apstiprināts Erasmus+ jaunatnes līdzdalības projekts

  • Kuldīgas BJC
  • 18/09/2023

Lai mēs varētu veidot efektīvu un ilgtspējīgu Kuldīgas jauniešu domi, mēs esam uzsākuši īpašu projektu. Mūsu mērķis ir veicināt aktīvu jauniešu līdzdalību gan skolās, gan Kuldīgas novadā, nodrošinot viņiem iespējas pilsoniskajā sabiedrībā. Mērķgrupa šajā projektā ir Kuldīgas jauniešu dome un Kuldīgas novada skolēnu pašpārvaldes. 

Projekta rezultātā mēs ceram uz šiem lieliskiem rezultātiem:
  • Kuldīgas jauniešu domes un skolu pašpārvaldes dalībnieki paaugstinās savu līdzdalības līmeni;
  • Viņi iegūs lielāku sabiedrības un vietējās kopienas atbalstu un uzticību;
  • Iesaistītie jaunieši iegūs izpratni par Eiropas kopējām vērtībām un demokrātiskajiem procesiem;
  • Veicināsim sadarbību un dialogu starp dažādām jauniešu grupām un organizācijām;
  • Jaunieši kļūs par vēl aktīvākiem sabiedrības locekļiem;
  • Mūsu projekts tādējādi veicinās ilgstošas un vērtīgas attiecības starp dažādām jauniešu grupām un organizācijām, kā arī uzlabos jauniešu līdzdalības līmeni. 
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
*Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.
Plakats KJD