fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Jaunatnes darbs novadā

Jaunatnes darbs novadā

Kuldīgas novada pašvaldībā darbā ar jaunatni jomas stratēģiskos attīstības virzienus un prioritātes nosaka Kuldīgas novada jaunatnes politikas attīstības plāns 2020.-2023.gadam, dokuments pieejams šeit. Dokumentā atradīsi esošās jaunatnes jomas situācijas raksturojumu un turpmākās rīcības plānu ar veicamajiem uzdevumiem. Jauniešiem saprotamā valodā piedāvājam Kuldīgas novada jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2023. gadam infografiku, kas pieejama šeit.

 

Kuldīgas novadā īstenojam mobilu darbu ar jaunatni, nodrošinot jauniešiem līdzdalības iespējas jaunatnes jomas aktivitātēs pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Kuldīgas novads sastāv no pilsētas, kurā aktīvi darbojas Kuldīgas jauniešu māja un piedāvā dažādas jaunatnes jomas aktivitātes saturīga un jēgpilna brīvā laika pavadīšanai, un 13 pagasti, kuros aicinām darboties koordinatorus jeb jauniešus, kuri paši īsteno savas idejas un aktivitātes. Mēs koordinatoriem nodrošinām apmācības un resursus aktivitāšu īstenošanai, sagaidot interesantus jauniešu pasākumus pagastos. Šī ir lieliska iespēja īstenot savas idejas un iniciatīvas tuvāk savai dzīvesvietai! Ar pagastu koordinatoriem vari iepazīties zemāk - atrod sava pagasta koordinatoru, sazinies un uzzini, kādas jaunatnes jomas aktivitātes noris Tavā pagastā. Ja redzi, ka koordinatora vakance brīva - izrādi iniciatīvu un piesakies! Nebaidies!


Kuldīgas novada pagastu jauniešu koordinatoru darbību koordinē jaunatnes darbinieks Adrians Dravnieks, tel.nr +371 29474523, e-pasts adrians.dravnieks@kudiga.lv

Vārme

Jauniešu brīvprātīgā koordinatore Dina Gūtmane, tālr. 23773495

Vārmes Jauniešu centra “Čiekurs” vadītāja Dace Krūmiņa, tālr. 28284248

Facebook f logo 2019.svg Facebook lapa

256px Instagram icon Instagram konts 

320px TikTok logo.svg Tik-tok konts

Snēpele

Jauniešu brīvprātīgais koordinators Voldemārs Zariņš, tālr. 20413622

Ēdole

Jauniešu brīvprātīgā koordinatore Railija Karpikoviča, tālr. 25562714

Jauniešu depo Ēdolē vadītāja, brīvprātīgā, Agnese Moldovāne, tālr. 26497964

Facebook f logo 2019.svg Facebook lapa

256px Instagram icon Instagram konts 

Īvande

Jauniešu brīvprātīgais koordinators Kalvis Mednieks, tālr. 28797489

Turlava

Turlavas jaunatnes darbiniece Sintija Besenaite, tālr. 24332265

Facebook f logo 2019.svg Facebook lapa

Laidi

Laidu jaunatnes darbiniece Ance Brālīte, tālr. 26628466

Facebook f logo 2019.svg Facebook lapa

256px Instagram icon Instagram konts

Kabile

Jauniešu brīvprātīgā koordinatore Renāte Balode, tālr. 2972507

Facebook f logo 2019.svg Facebook lapa

256px Instagram icon Instagram konts

320px TikTok logo.svg Tik-tok konts

Pelči

Jauniešu brīvprātīgā koordinatore Aiva Kuršinska, tālr. 25932125

Facebook f logo 2019.svg Facebook lapa

Renda

Jauniešu brīvprātīgā koordinatore Una Bliska, tālr. 22467222

Rudbārži

Jauniešu brīvprātīgā koordinatore Ance Eglīte, tālr. 28731139

Rudbāžu jaunatnes darbiniece Inese Ozoliņa, tālr. 26261729

Skrunda

Jauniešu brīvprātīgā koordinatore Luka Marie Hoeppner, tālr. 27444218

Skrundas jaunatnes lietu speciāliste Marika Rimša-Buša, tālr. 20014788

Skrundas jaunatnes darbiniece Sintija Kampara, tālr. 26073329

Facebook f logo 2019.svg Facebook lapa

256px Instagram icon Instagram konts

Alsunga

Jauniešu brīvprātīgā kooridnatore Laura Oberšate, tālr. 27444218

Alsungas jaunatnes darbiniece Dace Oberšate-Veisa, tālr. 25505075

Facebook f logo 2019.svg Facebook lapa

256px Instagram icon Instagram konts

320px TikTok logo.svg Tik-tok konts

Nīkrāce

Jauniešu brīvprātīgā koordinatore Ance Brūvere, tālr. 25324470