fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Veru durvis uz augstskolu 2022

image
08
Dec

Veru durvis uz augstskolu 2022

  • Kuldīgas BJC
  • 08/12/2022

Kuldīgas Jauniešu mājā  7.decembrī pulcējās pārstāvji no lielākajām Latvijas augstskolām, lai iepazīstinātu Kuldīgas novada vidusskolēnus ar savu studiju programmu piedāvājumu. Bērnu un jauniešu centra organizētais pasākums notika karjeras izglītības ietvaros. 

11. un 12.klašu vidusskolēni  brīvā formātā varēja iepazīt katras mācību iestādes piedāvājumu, iegūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, saņemt  augstskolas bukletus ar nepieciešamo kontaktinformāciju , kā arī piedalīties fiziskās un prāta spēlēs. Uz pasākumu bija ieradušies ap 150 vidusskolēnu un bija pārstāvētas 9 Latvijas augstskolas:  Liepājas Universitāte, Ventspils Augstskola, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskās universitāte, Banku augstskola, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija,  Kultūras akadēmija un  Rīgas Stradiņa universitāte. Savukārt par nodarbinātības un mūžizglītības programmām jauniešus informēja NVA Ventspils filiāles Kuldīgas klientu apkalpošanas centra karjeras konsultante Santa Hemminga. 

BJC speciāliste Anda Andersone stāsta, ka šogad karjeras pasākums notika jaunā formātā un neierastā laikā. Iepriekš augstskolas sevi prezentēja pavasarī, tuvojoties mācību gada beigām un palielinoties interesei par iespējamām tālākām studijām. Pēc skolu karjeras koordinatoru ieteikuma, šogad pasākums organizēts ātrāk, lai vidusskolu 12.klašu audzēkņi varētu pielāgot savu beigu eksāmenu izvēli nepieciešamajiem iestājeksāmeniem izvēlētajā augstskolā.  Tāpat pasākums šogad notika “tirdziņa” formātā, pulcējot vienkopus lielākās Latvijas augstskolas un  ļaujot skolēniem pašiem brīvā plūsmā iepazīt uzreiz vairāku mācību iestāžu piedāvājumu un  gūstot gan vispārīgu informāciju par studiju virzieniem, programmām un budžeta vietām, gan uzzinot par  kopmītnēm, ārpusstudiju aktivitātēm, dalību Eiropas Savienības fondu projektos un citu informāciju.

Augstskolu pārstāvji jauniešu uzmanību un interesi par studijām piesaistīja arī atraktīvos veidos, piemēram, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija piedāvāja veikt fiziskus vingrinājumus ( presīte un pumpēšanās) , iesaistoties cīņā par balvām, kā arī mobilajās ierīcēs varēja pildīt testu par studiju piedāvājumu. Latvijas Universitāte organizēja kahoot viktorīnu, bet Ventspils Augstskola un Liepājas Universitāte uzsvaru lika un digitālajiem sasniegumiem, ļaujot izmēģināt virtuālās realitātes brilles, demonstrējot pašdarinātus sumo robotus u.c. ierīces.

 “Arī nākamgad plānots pieturēties pie šāda formāta, jo to atzinīgi novērtēja gan augstskolu pārstāvji, gan skolēni”, norāda A.Andersone.