fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Veru durvis uz augstskolu

image
28
Jan

Veru durvis uz augstskolu

  • Kuldīgas BJC
  • 28/01/2019

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā, 23. janvārī notika gadskārtējais pasākums “Veru durvis uz augstskolu.” Pasākumā piedalījās 11. un 12. klašu skolēni no Kuldīgas, Aizputes un Alsungas novadiem.

Skolēni iepazinās ar šādām augstskolām: Latvijas Universitāti, LU Kuldīgas filiāli, Rīgas Tehnisko universitāti, RTU Liepājas filiāli, Rīgas Stradiņa universitāti, RSU Liepājas filiāli, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Liepājas Universitāti, Ventspils Augstskolu, Latvijas Kultūras koledžu. Augstskolu pārstāvji prezentēja izglītības programmas, iepazīstināja ar apgūstamajām specialitātēm, pastāstīja par iespējām izglītoties ārzemēs apmaiņas programmās, atbildēja uz skolēnu interesējošiem jautājumiem par kredītpunktiem, dienesta viesnīcām, informēja par studentu iespējām, kuras tiek piedāvātas paralēli mācību darbam.

Skolēni uzzināja, ka vadošo augstskolu filiāles darbojas arī Latvijas reģionos. Ar savu studiju pieredzi dalījās arī augstskolu studenti.

Vidusskolēni atzina, ka šāds karjeras atbalsta pasākums ir nepieciešams, jo ir iespējams iepazīties ar vispusīgām studiju iespējām, nebraucot uz Latvijas galvaspilsētu. Tāpēc mazāk aktuāls varētu būt izglītības izstādes “Skola 2019” apmeklējums, kas liecina par to, ka lielākā daļa 12. klašu skolēni savu izvēli ir izdarījuši.

Pasākumā piedalījās 254 skolēni.