fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

"Izvēlies nesmēķēt!” un “Izvēlies veselīgo." konkurss

image
23
Jan

"Izvēlies nesmēķēt!” un “Izvēlies veselīgo." konkursa noslēgums

  • Kuldīgas BJC
  • 23/01/2019

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem”Nr.9.2.4.2/16/I/095 ietvaros no 2018. gada 15. oktobra – 4. decembrim notika Kuldīgas novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 5.-9. klašu skolēnu neklātienes konkurss “Izvēlies nesmēķēt!” un “Izvēlies veselīgo.”

Konkursā “Izvēlies veselīgo” piedalījās 60 skolēni  no 4.-9. klasei. Konkursa dalībnieki pārstāvēja šādas Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādes: Laidu pamatskolu, Kuldīgas Centra vidusskolu, Turlavas pamatskolu, Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolu, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolu, Kuldīgas 2. vidusskolu.

Konkursa ietvaros skolēni savos darbos attēloja veselīga uztura pamatprincipus, dažādus tematiskus tekstus un produktu nosaukumus, veidoja komiksus, pat veica nelielus pētījumus par klases biedru fizisko aktivitāšu paradumiem un tos atspoguļoja plakātos. Ļoti būtiski bija tas, ka papildus darbu veidošanai, skolēni sagatavoja stāstus par saviem darbiem, kas papildus veicināja domāt par veselīgu dzīvesveidu un papildus ļāva izprast plakātos attēloto.

Konkursā “Izvēlies nesmēķēt” piedalījās 47 skolēni no 5.-9. klasei. Konkursa dalībnieki pārstāvēja šādas Kuldīgas novada izglītības iestādes: Turlavas pamatskolu, Kuldīgas Centra vidusskolu, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolu, Kuldīgas 2. vidusskolu.

Konkursa ietvaros skolēni savos darbos attēloja sekas ilgstošai smēķēšanai, aicināja citus nesmēķēt, tādā veidā rūpējoties par savu un citu veselību, kā arī apkārtējo vidi. Tāpat skolēni savos darbos aicināja pievērst uzmanību un salīdzināt, to, kas notiek ar ķermeni, kad smēķē un kad nesmēķē. Īpaši bija tie plakāti, kuros tika demonstrētas alternatīvas smēķēšanai, proti, veselīga dzīvesveida nozīmīgums.

Konkursa darbus vērtēja konkursa organizētāju veidota žūrija un skatītāji. Žūrijā bija Bērnu un Jauniešu centra speciālisti, Izglītības jomas speciālisti no Kuldīgas novada pašvaldības, kā arī Kuldīgas novada aktīvie jaunieši. Darbi tika izstādīti Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra telpās un bija apskatāmi jebkuram interesentam. Skatītāji balsoja par Simpātiju balvas piešķiršanu.

18. decembrī, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra telpās notika konkursa dalībnieku apbalvošana. Muzikālu priekšnesumu sniedza A.Čīčes audzēkņi. Dalībnieki tika apbalvoti dažādām aktīvām spēlēm, kas veicina skolēnu saliedēšanos, fizisko aktivitāti un izpratni par veselīgu dzīvesveidu, kā arī dažādām kancelejas precēm. Katrs konkursa dalībnieks tika apbalvots arī ar vietējo ražotāju MILZU! veselīgajiem graudaugu produktiem.

Skolēni tika apbalvoti šādās nominācijās:

Konkursā “Izvēlies nesmēķēt:” Grand Prix  un Simpātiju balvu ieguva Turlavas pamatskolas komanda - Patrīcija Junkere, Anete Leimane, Alise Bondare.

1.vietu ieguva KMHZV komanda - Ance Lagzdiņa, Marta Martina Druva, Agate Sāra Seļava, Anastasija Laumane.

2. vietu ieguva Kuldīgas 2.vsk. komanda - Kerija Morjakova, Līga Mēness, Reka Barone Muižniece, Amanada Brehmane, Madara Alute.

3.vietu ieguva KMHZV komanda - Linda Lasmane, Anna Valdmane, Laura Šmīdenberga, Endija Megne .

Konkursā “Izvēlies veselīgo:” Grand Prix un Simpātiju balvu ieguva - Laidu pamatskolas 6.klase.

1.vietu ieguva KCV komanda - Kārlis Egle, Ralfs Egle, Aleksandrs Leitāns.

2.vietu ieguva KCV 4.b klases komanda.

3.vietu ieguva KCV komanda - Zane Devjatova, Martina Ernstone.

Par radošāko pieeju tika apbalvotas  Z.A.Meierovica  Kabiles pamatskolas abas komandas.

 Pārējie konkursa dalībnieki saņēma balviņas par piedalīšanos konkursā.

veseligsveseligs2veseligs3