fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Jaunumi

image
27
Aug

Metodiskā izstrādne "labās prakses piemērs" mācību ekskursijām/pārgājieniem

  • Kuldīgas BJC

Pedagogu darba pieredzes un labās prakses popularizēšana ir viens no pedagoga profesionālās darbības kvalitātes rādītājiem. 2018./2019.m.g. Kuldīgas novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi izstrādāja labās prakses piemērus mācību ekskursijām/pārgājieniem. Ar metodiskajām izstrādnēm var iepazīties šeit: 

image
23
Jan

"Izvēlies nesmēķēt!” un “Izvēlies veselīgo." konkursa noslēgums

  • Kuldīgas BJC

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem”Nr.9.2.4.2/16/I/095 ietvaros no 2018. gada 15. oktobra – 4. decembrim notika Kuldīgas novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 5.-9. klašu skolēnu neklātienes konkurss “Izvēlies nesmēķēt!” un “Izvēlies veselīgo.”

image
02
Nov

Labo darbu maratons

  • Kuldīgas BJC

Kuldīgas novada izglītības iestādes 2017./2018.mācību gadā piedalījās VISC organizētajā “Labo darbu maratonā”.

image
25
Sep

Kuldīgas novada vispārizglītojošo skolu 7.-9.kl. skolēnu radošo darbu izstāde “Mana un Tava Latvija.”

  • Kuldīgas BJC

Sagaidot mūsu valsts simtgadi Kuldīgas novada vispārizglītojošās izglītības iestādes tika aicinātas piedalīties konkursā Latvija fotogrāfijās un daiļdarbos.

image
17
Sep

PII radošo darbu konkurss Kurzemes un mākslas dzejas dienas ietvaros

  • Kuldīgas BJC

Kurzemes dzejas un mākslas dienas ietvaros pirmsskolas izglītības iestādes tika aicinātas radoši izpausties.

image
14
Feb

Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons

  • Kuldīgas BJC

     Šajā mācību gadā notika VISC rīkots un Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons.”

image
30
Jan

Barikāžu atmiņu stāsti

  • Kuldīgas BJC

Kuldīgā Barikāžu laiks bija īpaši saspringts, jo pilsēta bija otrs stratēģiski svarīgākais punkts, ja nu Rīgā ieņemtu televīzijas un radio ēkas, tad par notiekošo pasaulei tiktu ziņots tieši no Kuldīgas. Toreiz, 1991. gadā, kuldīdznieki cēla barikādes, no padomju okupācijas spēkiem aizsargājot pasta ēku un raidstaciju, tāpat daudzi pilsētnieki tolaik devās celt barikādes Rīgā.

Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centra kolektīvs šī pasākuma ietvaros nolēma izveidot video materiālu, kas turpmāk kalpotu arī kā metodiskais materiāls skolēniem vēstures stundās. 

Barikāžu atceres pasākumu Kuldīgā organizē Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centrs. Šajā gadā Kuldīgas nov. BJC īpašu paldies par atmiņu stāstiem vēlas teikt Jurim Hofmanim, Ingrīdai Polei, Intam Folkmanim, Aleksandram Langem, Ingai Zelcerei, Viktoram Fiļippovam, Dainai Tāfelbergai.