fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Projekts "Tur Lava"

image
21
Jan

Projekts "Tur Lava"

  • Kuldīgas BJC
  • 21/01/2019

Apstiprina projektu “Tur Lava”, kura mērķis ir izveidot un attīstīt mobilā darba ar jaunatni sistēmu Kuldīgas novadā.

 

Saņemtais projekta finansējums ir 7777.00 EUR un tā īstenošanas termiņš ir 16.01.2018. – 01.10.2019. Projekta mērķauditorija ir dažādu sociālo grupu jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem, kuri dzīvo vai mācās Kuldīgas novada teritorijā, īpaši šajā projektā pievēršot uzmanību Turlavas pagasta jauniešiem.

Projekta laikā galvenās realizējamās aktivitātes ir projekta darba grupas sanāksmju organizēšana, mobilā darba realizēšana kopā ar Turlavas jauniešiem, pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana, jauniešu un politikas veidotāju foruma organizēšana par mobilā darba ar jaunatni attīstību Kuldīgas novadā.

Pirmā tikšanās ar Turlavas jauniešiem notiks  22. janvārī plkst. 16.00 Turlavas Kultūras namā.

Mobilais darbs ar jaunatni ir darba ar jaunatni veids, kas nodrošina jauniešiem līdzdalības iespējas viņu dzīvesvietā, kurā netiek veikts darbs ar jaunatni vai tas tiek veikts ierobežotā apjomā. 

Projekts "Tur Lava" īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.