fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Lakstīgala 2019

image
09
Jan

Lakstīgala 2019

  • 09/01/2019

16. janvārī Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centrā norisinājās ikgadējā latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensība “Lakstīgala 2019”, kurā piedalījās sešas komandas no Kuldīgas novada.

Konkursa dalībniekiem bija jāveic dažādi atjautīgi uzdevumi, kuru rezultātā tika izdziedātas tautasdziesmas no Roberta Zuikas sastādītās tautasdziesmu grāmatas “Lakstīgala”.

Katrai vecuma grupai līdz konkursam jāiemācās zināms skaits tautasdziesmu, bet konkursā uzmanīgi, klausoties jāatpazīst tautasdziesmu melodijas, tāpat konkursantiem izspēlējot lomu spēles jāuzmin, kura tautasdziesma tiek attēlota, spēlējot testa spēli Kahoot! jāatrod pareizais izskaidrojums latviešu vecvārdiem, jāprezentē sava skola un reģions ar savai dzīvesvietai raksturojošu uzvedumu. Konkursa galvenais mērķis ir izdziedāt R. Zuikas apkopotās tautasdziesmas, lai saglabātos tautasdziesmas dziedāšanas tradīcija bērnu un jauniešu vidū.

Konkursam gaidāma arī otrā kārta, kas notiks 24. janvārī Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centrā. Šajā kārtā pulcēsies komandas no visas Kurzemes vēsturiskā novada. Kuldīgas novadu 2. kārtā pārstāvēs divas komandas-

Ēdoles pamatskolas 1.-4.klašu komanda (skolotāja Dace Jansone) un Turlavas pamatskolas 5.-9.kl. komanda (skolotāja Agnese Čīče). Apsveicam konkursantus!

lakstigalaplakats2021