fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Aktīvi turpinās darbs pie projekta “JĀdaram!” realizācijas

image
07
Apr

Aktīvi turpinās darbs pie projekta “JĀdaram!” realizācijas

  • Kuldīgas BJC
  • 07/04/2020

Projekta “JĀdaram!” darba grupas tikšanās šobrīd norit attālināti ik pēc divām nedēļām un darbs pie Kuldīgas novada jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. - 2023. gadam norit kā plānots.

Jaunatnes politikas attīstības plāns nākamajiem trīs gadiem Kuldīgas novadā tiek izstrādāts ar mērķi veicināt un nodrošināt jauniešu efektīvu un vienlīdzīgu iekļaušanu sabiedrībā, sniedzot lielāku garīgo labklājību, stiprinot demokrātisko līdzdalību un autonomiju, kā arī integrējot un uzlabojot dažādas mācīšanās formas, lai sagatavotu labklājībā balstītai dzīvei nākotnē. Ikvienai institūcijai, kas veic darbu ar jaunatni Kuldīgas novadā šis ilgtermiņa plānošanas dokuments būs kā vadlīnijas, kas palīdzēs veiksmīgāk plānot un veikt savas darba funkcijas, kas saistītas ar jaunatni un tās jomas attīstību.

Darba grupas pārstāvji spraigās diskusijās pētīja, plānoja un analizēja jaunatnes jomā un institūciju darbā esošo situāciju, rezultātā izvirzot galvenās prioritātes uz ko tiks vērsts turpmākais darbs attīstības plāna realizācijā - vienlīdzīgu iespēju, līdzdalības un kvalitatīvas mācīšanās nodrošināšana novada jauniešiem.Pēcākattiecīgi katrai prioritātei tika noteikti darbības virzieni, kuros strādāt un pasākumi, lai veicinātu izvirzīto darbības rezultātu kvalitatīvu sasniegšanu, reizē nosakot jau konkrētus rezultatīvos rādītājus, ko sasniegt  tuvāko trīs gadu laikā. Darba grupa noteica atbildības, pienākumus un veicamos uzdevumus institūcijām, kuru darbs saistīts ar jaunatni, lai pēc trīs gadiem jaunatnes jomas attīstības plāns būtu redzami veicinājis veiksmīgu darbu ar jaunatni Kuldīgas novadā, sadarbojoties un iesaistoties visām atbildīgajām personām un institūcijām. 

Aprīļa beigās dokuments tiks publicēts publiskai apspriešanai, lai iedzīvotājiem būtu iespēja iesaistīties un izteikt savas rekomendācijas darbam ar jaunatni pilnveidošanai Kuldīgas novadā.

logo7