fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pieņemšana pie direktores