fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu jauniešu idejām, veicinot Kuldīgas novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos procesos Kuldīgas novadā.

Tika saņemti  jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumi. Konkursa komisijas speciālisti, izvērtēja pieteikumus un projekta prezentācijas, kā rezultātā tika atbalstīti 7 pieteiktie projekti un ar Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra atbalstu tiks realizētas sekojošas jaunatnes iniciatīvas:

Elektrošoks

Kuldīgas jauniešu mājas aktīvie jaunieši

Apraksts: Projekta mērķis ir dot iespēju jauniešiem lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes. Projektā paredzēts rīkot apmācības jauniešiem, kuriem interesē mūzikas atskaņošana plašākai sabiedrībai, un dot iespēju savas prasmes parādīt praktiski Kuldīgas Jauniešu dienas noslēguma pasākumā. Projekta mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 14-20 gadiem un citi  interesenti.

Papildinformācija: Daniela Reimane, t. +371 27822662

Festivāls “Daļa no manis”

  Iesniedzēja nosaukums:  Neformālā jauniešu grupa “Dinamika”

Apraksts: Projekta mērķis ir veicināt jauniešu izaugsmi un līdzdalību mūzikas aktivitātēs Kuldīgas novadā. Festivālā būs iekļautas muzikāli radošās nodarbības, meistarklases, individuālās pieredzes apmaiņas nodarbības “Es Tev – Tu man”, festivāla kopkoncerts “Daļa no manis”, uz kuru aicināts ikviens interesents.

Tiešie ieguvēji – jaunieši, kuri piedalīsies meistarklasēs un koncerta programmas izstrādē. Netiešie ieguvēji – kopkoncerta “Daļa no manis” apmeklētāji, jaunieši, kuri festivāla iespaidā gūs iedvesmu muzikāli radošai darbībai un brīvprātīgajam darbam.

Projekta ietvaros jaunieši gūs pieredzi kā saturīgi un radoši pavadīt brīvo laiku, kā veidot sadarbību vienaudžu vidū un pilnveidot sevi.

Papildinformācija: Roberta Balode, t. +371 29107182

Tur, kur aktīvi jaunieši mīt!

Iesniedzēja nosaukums:  Kuldīgas Centra vsk. skolēnu līdzpārvalde

Apraksts: Projekta mērķis ir veidot KCV līdzpārvaldi kā vienotu kolektīvu, veicot rekonstrukciju 2018./2019.m.g. piešķirtajā 204.kabinetā līdzpārvaldes vajadzībām, kas kalpo kā pulcēšanās vieta aktīviem un radošiem jauniešiem, kurā plānot un veidot jaunas skolas un novada tradīcijas. Projekta dalībnieki būs Kuldīgas Centra vidusskolas jaunieši, to vecāki un skolotāji. Projekta galvenās aktivitātes būs materiālu, interjera priekšmetu un mēbeļu iegāde, telpas remontdarbi un tās svinīgā atklāšana. Telpa tiks veidota pēc 2018 un 2019 gada interjera tendencēm, kas veicinātu radošumu un enerģiju Kuldīgas Centra vidusskolas jauniešiem. Projektu līdzfinansē Kuldīgas Centra vidusskola.

Papildinformācija: Ernests Vēzis, t. +371 28644645

Orientējies Pelčos!

Pelču pagasta brīvprātīgie jaunieši

Apraksts: Projekts iecerēts, lai veicinātu jauniešu līdzdalību pagasta sabiedriskajās aktivitātēs, iesaistoties, organizējot pašiem, parādot savas spējas, talantus un atjautību.

Par mērķauditoriju ir domāta jaunatne, vecumposms no 13-25 gadiem, kā arī iesaistot ģimenes, kurās ir bērni, kas jaunāki par 13 gadiem.

Papildinformācija: Zane Lagzdiņa, t. 27402305

Ja daru, tad varu

Turlavas pamatskolas 5.-9. klašu skolēnu līdzpārvalde

Apraksts: Pasākums plānots, lai saliedētu Kuldīgas novada lauku skolas, kā arī lai sekmētu skolēnu prasmi organizēt, iesaistīties un ar atbildību pildīt uzticētos pienākumus. Tā ir iespēja motivēt jauniešus būt aktīviem, kā arī pasākums ir kā balva par līdzpārvalžu darbu lauku skolās.

Papildinformācija: Inita Šķēle, t. 25725160

Pārgājiens ar ‘’Čiekuru”

Vārmes JIC „ Čiekurs ”

Apraksts: Mērķis ir rosināt jauniešus domāt radoši, un pavadīt labu laiku ar pagasta jauniešiem.  Aktivitātes visas notiks skaistās Vārmes pagasta vietās. Galvenās aktivitātes būs spēles, ugunskura apmācība un dažādas citas izpriecas. Šajā pārgājienā piedalīsies līdz 40 cilvēkiem. Ceram ,ka jaunieši sapratīs cik liela nozīme ir pavadīt laiku kopā ar dažādiem jauniešiem un iepazīties vienam ar otru.

 Papildinformācija: Pēteris Grinkevičs, t. +371 22099025

SADARBOJIES un LĪDZDARBOJIES!

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas pašpārvalde

Apraksts: Projektā galvenokārt plānotas saliedēšanās aktivitātes, visu Kuldīgas izglītības iestāžu un interešu izglītības iestādes ēku iepazīšana, formālās un neformālās izglītības iespēju izzināšana orientēšanās pārgājienā, sporta aktivitātes, radošās darbnīcas, kino vakars, jautājumu – atbilžu viktorīna, diskusijas pie ugunskura KVPV pagalmā.

 Papildinformācija: Sonora Skosa, t. +371 26223772