fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kuldīgas Centra vidusskolas 3. - 6. kl. tautas deju kolektīvs

image

Kuldīgas Centra vidusskolas 3. - 6. kl. tautas deju kolektīvs

Ir svarīgi aizsākt latviešu tautas deju pamatelementu apguvi jau sākumskolā. Tautas deju pulciņa nodarbības dos iespēju papildus nodarboties ar bērniem – vingrināt tos apgūt dejas soļus, mācīt latviešu tautas dejas, tādējādi gan veicinot to fiziskā stāvokļa uzlabošanos, gan dejas, kā nacionālās kultūras vērtības saglabāšanos.

Uzdod jautājumu pasniedzējam

Zita Serdante