fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pasākumu plāns 2019/2020

Gada uzdevums 2019/20. m.g. - Savu spēju un prasmju apzināšana savas karjeras – nākotnes plānošanā.

Karjeras izglītības un audzināšanas darba pasākumu plāns 2019-2020. m.g.

N.p.k.

Pasākums un vieta

Laiks

Mērķauditorija 

Atbildīgais 

1.

“Uzņēmēju dienas” – iepazīsti Kuldīgas novada uzņēmumus.

19. septembris, plkst. 10.00

8. kl., kl. audz., PKK

L. Kovaļeva

2.

Radošo darbu izstāde “Mana un Tava Latvija”  Aizputes bibliotēkā.

1.- 30.septembris

Kuldīgas nov. vispārizglītojošo skolu 7.- 12.kl. (darbu autori)

L. Kovaļeva

4.

Ziņas par absolventu tālākajām  gaitām pēc 9.un 12.kl.

20.septembris

PKK un 9.,12.kl. audz.

L. Kovaļeva

5.

Dalība valsts iestāžu Atvērto durvju dienā

Septembris-maijs

Vispārizglītojošo skolu 9.kl.un 12.kl.

PKK

6.

Radošo darbu izstāde “Mana un Tava Latvija”  Laidu pagasta Sermītes bibliotēkā.

1.- 31. oktobris

Kuldīgas nov. vispārizglītojošo skolu 7.- 12.kl. (darbu autori)

L. Kovaļeva 

7.

Veru durvis uz vidusskolu

10. oktobris, plkst. 10.00

9.klases

PKK un kl. audz.

8.

Direktoru vietn. audzināšanas darbā un/vai klašu audz. metodisko komisiju vadītāju tikšanās BJC

29. oktobris, plkst. 15.00

Direktoru vietn. audzināšanas darbā un/vai klašu audz. metodisko komisiju vadītāji

L. Kovaļeva

9.

“Veiksmīgas karjeras ABC”, nodarbība ar pašizaugsmes treneri A. Arhomkinu

13.novembris, pklst.10.00

 

Kuldīgas nov. vispārizglītojošo skolu 7.kl.-9.kl

 
L. Kovaļeva 

10.

Radošo darbu izstāde “Mana un Tava Latvija”  Laidu pagasta bibliotēkā.

1.-30. novembris

Kuldīgas nov. vispārizglītojošo skolu 7.- 12.kl. (darbu autori)

L. Kovaļeva 

11.

Informācijas dienas Kuldīgas TTT.

 19. novembris, 9.30

9.kl

Kuldīgas TTT,

A. Rutule

12.

Direktoru vietn. audzināšanas darbā un/vai klašu audz. metodisko komisiju vadītāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepājas Raiņa 6. vidusskolu.

26.novembris

Direktoru vietn. audzināšanas darbā un/vai klašu audz. metodisko komisiju vadītāji 

 L. Kovaļeva

13.

Radošo darbu izstāde “Mana un Tava Latvija” noslēgums Kuldīgas galvenajā bibliotēkā.

1.-20.decembris

Kuldīgas nov. vispārizglītojošo skolu 7.- 12.kl. (darbu autori)

L. Kovaļeva

14. 

Labdarības koncerts un radošo darbu izstādes “Mana un Tava Latvija” dāvināšana Kuldīgas slimnīcas ilgstošās sociālās aprūpes nodaļai un sociālās aprūpes centram Venta.

23.decembris

Skolu pārstāvji. L. Kovaļeva
15. 

„Pareizais vai nepareizais ceļš uz karjeru, ”tikšanās ar I.Rešetinu

6. janvāris plkst. 12.00

Kuldīgas nov. vispārizglītojošo skolu 7.kl.-9.kl. 

L. Kovaļeva

16.

PKK tikšanās Turlavas pamatskolā

6. janvāris plkst. 13.30

PKK

L. Kovaļeva

17.

Barikāžu atceres pasākums

20. janvāris

Skolēni

A. Ūdre, L. Kovaļeva

18.

“Brieduma nosacījumi jauniešu dzīvē,”pašizaugsmes treneris A.Daume

22. janvāris, plkst. 10.00

11.-12.kl.

L. Kovaļeva

19.

Veru durvis uz augstskolu Kuldīgas novada BJC un E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola

22. janvāris, plkst. 12.00

11.-12.kl

L. Kovaļeva

20.

Ēnu dienas

12. februāris

5.-12.kl.

Skolu PKK un kl. audz.

21.

Starptautiskās izglītības izstādes “Skola 2020.” apmeklējums.

28.02- 01.03.

9.,12.kl. PKK un kl. audz

Skolu PKK un kl. audz.

22.

Seminārs “Izglītības un darba iespējas mežsaimniecības un kokrūpniecības nozarē.” Jauniešu mājā

06.03.2020

8.-12. kl., pedagogi, kl. audzin. un PKK

L. Kovaļeva

23.

Karjeras pasākums PII audzēkņiem.

30.03 (30.03. 03.04. pagastu PII) – 09.04.

PII 5.-6 gad.gr.

L. Kovaļeva

24.

Profesionālās meistarklases KTTT

    23.- 26.marts

8.-12.kl.

A. Rutule

L. Kovaļeva

25. 

Atvērto durvju diena KTTT

14.aprīlis

8.-12.kl.

A. Rutule

L. Kovaļeva

26.

PKK tikšanās Ēdolē

8. maijs plkst. 12.00

PKK

L. Kovaļeva

27.

VIAA organizēto kursu un semināru apmeklēšana.

Sept.-maijs

PKK

L. Kovaļeva

28.

VISC organizēto kursu un semināru apmeklēšana

Sept.-maijs

Direktoru vietn. audzināšanas darbā un/vai klašu audz. metodisko komisiju vadītāji, klašu audzinātāji.

L. Kovaļeva