fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kuldīgas novada skolu 2020./2021.m.g. absolventu tālākās gaitas pēc 9.klases beigšanas

image
26
Nov

Kuldīgas novada skolu 2020./2021.m.g. absolventu tālākās gaitas pēc 9.klases beigšanas

  • Kuldīgas BJC
  • 26/11/2021

Skolas 

KCV

Kuldīgas 2.vsk.

KMHZS

VPKV

Skrundas vks. 

Alsungas vsk. 

Ēdoles pamatsk.

Nīkrāces pamatsk. 

Laidu pamatsk.

Turlavas pamatsk.

Vārmes pamatsk.

Z.A.Meierovica Kabiles pamatsk.

Kopā 

KOPĒJAIS ABSOLVENTU SKAITS 

54

37

23

58

32

13

12

9

7

10

11

7

273

KULDĪGAS VIDUSSK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KCV

33

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

35

Kuldīgas 2.vsk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

KMHZV

 

1

17

1

 

 

 

 

 

 

 

 

19

VPKV

 

8

1

29

 

2

 

 

 

1

1

1

43

Skrundas vsk. 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

7

CITU NOVADU VIDUSSKOLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brocēnu vidusskola

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Druvas vidusskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Ventspils 6.vsk. 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Liepājas Raiņa 6. vidusskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Kandavas Mīlenbaha vsk.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

J.Čakstes Liepājas 10. vidusskola

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ventspils ģimnāzija

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

RĪGAS VIDUSSKOLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgas vsk.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Rīgas Teikas vsk.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Rīgas 1.vsk.  

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

TEHNIKUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventspils Tehnikums

4

2

1

3

6

 

1

2

 

4

2

1

26

Liepājas Valsts tehnikums

4

1

 

 

7

6

5

3

1

1

1

2

31

Kuldīgas TTT

4

10

 

12

1

1

2

 

2

1

1

 

38

Rīgas Valsts tehnikums

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

3

Saldus Tehnikums

1

6

1

4

1

 

 

2

3

1

4

1

24

Smiltenes tehnikums

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma Cīravas filiāle

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizkraukles profesionālā vidusskola

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

KOLEDŽAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liepājas jūrniecības koledža

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

4

CITAS SKOLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liepājas mūzikas un mākslas vidusskola

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Ventspils mūzikas vidusskola

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

MĀCĀS ĀRZEMĒS

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

3

 

NAV ZIŅU

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

STRĀDĀ 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

BEIDZA AR LIECĪBU

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

TĀLMĀCĪBA

1

 

 

1

1

2

 

 

 

 

 

 

5

 

ATKĀRTOTI MĀCĀS 9.KL.

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

3

 

Izstājās 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Nedara neko

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kuldīgas novada 2020./2021.m.g. 9.klašu absolventu izvēlēto jomu raksturojums

JOMAS

KCV

Kuldīgas 2.vsk.

KMHZS

VPKĢ

Skrundas vsk

Alsungas vsk

Ēdoles pamatsk.

Nīkrāces pamatsk. 

Laidu pamatsk.

Turlavas pamatsk.

Vārmes pamatsk.

Z.A.Meierovica Kabiles pamatsk.

Kopā 

Vispārējā vidējā izglītība

33

 

 

 

 

5

1

1

 

 

 

1

41

Uzņēmējdarbība un sabiedrības pārvaldība

 

4

 

8

3

 

 

 

 

 

 

 

15

Humanitārās zinātnes un kultūra

 

2

8

5

3

 

 

 

 

 

1

 

19

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

 

1

10

15

1

 

 

 

 

 

1

 

28

Veselība un vides zinātnes

 

2

 

6

 

 

 

 

 

1

1

 

10

Valsts un aizsardzība

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Medicīnas, veterinārijas un bioloģijas novirziens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Profesionālā apmācība:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automehāniķis

1

5

 

5

7

 

2

 

 

2

3

 

25

Datorsistēmas speciālists

 

 

 

 

5

 

1

 

 

 

 

 

6

Ēdināšanas pakalpojumi

 

2

 

 

3

2

1

 

3

2

1

1

15

Konditors 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Interjera noformētājs

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

2

Galdnieks

1

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Apģērba dizains

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mēbeļu restaurators

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Gleznošana

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ugunsdzēsējs

1

 

 

1

 

 

 

1

2

 

 

 

5

Mehatronisko sistēmu tehniķis

 

1

 

1

 

 

1

1

 

1

2

1

8

Būvdarbu vadītājs

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Jūrniecība

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

4

Finanses un banku lietas

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Programmēšanas tehniķis

 

3

 

 

1

 

1

1

 

 

2

 

8

Viesu uzņemšanas speciālists

 

1

1

2

 

1

 

2

 

1

 

 

8

Lauksaimniecība, lauksaimniecības tehnika

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Auto elektrotehniķis

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Vizuālā tēla stilists

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Loģistika

 

1

 

2

 

1

 

 

1

1

 

 

6

Tūrisms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Veterinārārsta palīgs

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mēbeļu dizains

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kuģa pavārs

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Grāmatvedība

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Tērpu stila speciālists

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Komercdarbinieks

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Konditors 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mašīnbūves tehniķis

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Frizieris

 

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Ēku būvniecība

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Apdares darbu tehniķis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Pianists, koncertmeistars

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Diriģents 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1