fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pasākumu plāns 2019/2020

  Karjeras un audzināšanas pasākumu plāns 2019-2020. m.g.

N.p.k.

Pasākums un vieta

Laiks

Mērķauditorija 

Atbildīgais 

1.

“Uzņēmēju dienas” – iepazīsti Kuldīgas novada uzņēmumus.

26. septembris, plkst. 10.00

8. kl., kl. audz., PKK

L. Kovaļeva

2.

Radošo darbu izstāde “Mana un Tava Latvija”  Aizputes bibliotēkā.

1.- 30.septembris

Kuldīgas nov. vispārizglītojošo skolu 7.- 12.kl. (darbu autori)

L. Kovaļeva

4.

Ziņas par absolventu tālākajām  gaitām pēc 9.un 12.kl.

20.septembris

PKK un 9.,12.kl. audz.

L. Kovaļeva

5.

Dalība valsts iestāžu Atvērto durvju dienā

Septembris-maijs

Vispārizglītojošo skolu 9.kl.un 12.kl.

PKK

6.

Radošo darbu izstāde “Mana un Tava Latvija”  Laidu pagasta Sermītes bibliotēkā.

1.- 31. oktobris

Kuldīgas nov. vispārizglītojošo skolu 7.- 12.kl. (darbu autori)

 

7.

Veru durvis uz vidusskolu

10. oktobris, plkst. 10.00

9.klases

PKK un kl. audz.

8.

Direktoru vietn. audzināšanas darbā un/vai klašu audz. metodisko komisiju vadītāju tikšanās BJC

29. oktobris, plkst. 15.00

Direktoru vietn. audzināšanas darbā un/vai klašu audz. metodisko komisiju vadītāji

L. Kovaļeva

9.

Radošo darbu izstāde “Mana un Tava Latvija”  Laidu pagasta bibliotēkā.

1.-30. novembris

Kuldīgas nov. vispārizglītojošo skolu 7.- 12.kl. (darbu autori)

L. Kovaļeva 

10.

Informācijas dienas Kuldīgas TTT.

 19. novembris, 9.30

9.kl

Kuldīgas TTT,

A. Rutule

11.

Radošo darbu izstāde “Mana un Tava Latvija” noslēgums Kuldīgas galvenajā bibliotēkā.

1.-20.decembris

Kuldīgas nov. vispārizglītojošo skolu 7.- 12.kl. (darbu autori)

L. Kovaļeva

12.

PKK tikšanās Turlavas pamatskolā

6. janvāris plkst. 12.00

PKK

L. Kovaļeva

13.

Barikāžu atceres pasākums

20. janvāris

Skolēni

A. Ūdre, L. Kovaļeva

14.

Veru durvis uz augstskolu VPKV

22. janvāris, plkst. 12.00

11.-12.kl

L. Kovaļeva

15.

Ēnu dienas

12. februāris

5.-12.kl.

Skolu PKK un kl. audz.

16.

Starptautiskās izglītības izstādes “Skola 2020.” apmeklējums.

28.02- 01.03.

9.,12.kl. PKK un kl. audz

Skolu PKK un kl. audz.

17.

Karjeras pasākums PII audzēkņiem.

30.03 (30.03. 03.04. pagastu PII) – 09.04.

PII 5.-6 gad.gr.

L. Kovaļeva

18.

Profesionālās meistarklases KTTT

    23.- 26.marts

8.-12.kl.

A. Rutule

L. Kovaļeva

 19.

Atvērto durvju diena KTTT

14.aprīlis

8.-12.kl.

A. Rutule

L. Kovaļeva

20.

PKK tikšanās Ēdolē

8. maijs plkst. 12.00

PKK

L. Kovaļeva

21.

VIAA organizēto kursu un semināru apmeklēšana.

Sept.-maijs

PKK

L. Kovaļeva

22.

VISC organizēto kursu un semināru apmeklēšana

Sept.-maijs

Direktoru vietn. audzināšanas darbā un/vai klašu audz. metodisko komisiju vadītāji, klašu audzinātāji.

L. Kovaļeva