fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Atskats uz neformālajām jauniešu apmācībām "Uzrāviens"

image
17
Mar

Atskats uz neformālajām jauniešu apmācībām "Uzrāviens"

  • Kuldīgas BJC
  • 17/03/2019

Divu dienu apmācībās "Uzrāviens" Kuldīgas Jauniešu mājā aizvadīts pirmais projekta PuMPuRS jauniešu iniciatīvu projekts, ko organizēja jauniešu biedrība "Kaktuss"!

T –6 sekundes, dzinēji…5..4..3..2..1..0…

Projekta “Uzrāviens” raķete ir veiksmīgi pacēlusies un sasniegusi jaunos prātus. Divu dienu neformālajās apmācībās, kas norisinājās 13. un 14. martā, Kuldīgas Jauniešu mājā, 64 jaunieši, vecumā no 13 – 19 gadiem, no Kuldīgas novada izglītības iestādēm piedalījās Eiropas Sociālā fonda projekta PuMPuRS ietvaros rīkotā, Kuldīgas jauniešu biedrības “Kaktuss”, iniciatīvu projektā “Uzrāviens”.

Iniciatīvu projekta mērķis bija pilnveidot jauniešu kompetences personīgo mērķu apzināšanā, sasniegšanā un pašmotivācijas īstenošanā, veidojot vēlmi turpināt mācības izglītības iestādēs. Šāds mērķis bija pakārtots projekta PuMPuRS kopējā mērķu sasniegšanai: 
1. Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
2. Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Neformālo apmācību “Uzrāviens” laikā jaunieši piedalījās radošās darbnīcās, mācījās un izmēģināja dažādas pašmotivācijas tehnikas. Ar dažādām neformālās izglītības metodēm izdevās izveidot lielisku, motivētu jauniešu komandu, kura iepazinās ar interesantām personībām, izkāpa no komforta zonas un guva pieredzi, kā turpmāk plānot, organizēt un īstenot pasākumus savās izglītības iestādēs.

Pirmajā apmācību dienā pēc oficiālās atklāšanas dalībnieki prezentēja savus iepriekš sagatavotos mājas darbus par savu izlgītības iestāžu darbu. Pēc prezentācijām noritēja darbs grupās. Apmācību laikā dalībnieki piedalījās vairākās aktivitātēs – katra grupa varēja piedalīties divās no piecām aktivitātēm – “pašmotivācija”, “komandas saliedēšana”, “radošā darbnīca”, “pote pret stresu”, un “ārpus kastes”.

Pašmotivācijvas aktivitātē jaunieši apguva dažādas pašmotivācijas tehnikas un paņēmienus. Ar dažādiem uzdevumiem tika radīts priekšstats par pareizu pašmotivācijas īstenošanu un apkārtējās vides izmantošanu to realizācijai. Caur aktivitātēm jaunieši izkāpa no savas komforta zonas, apguva stresa menedžmenta paņēmienus un ietekmi uz cilvēka veselību. Ieguva prasmes plānot savu laiku un aktivitātes gan ikdienas dzīvei, gan skolai.

Komandas saliedēšanas aktivitātēs jaunieši guva pieredzi kā darbojas komandas darbs un kādas lomas var būt iespējamas komandā.

Radošajās darbnīcās jauniešiem bija iespēja ar sietspiedes tehniku vai brīvā formā apdrukāt T-kreklus – Jaunieši iepazina savu radošo talantu un guva idejas vērojot citu jauniešu paveikto. 

Pote pret stresu aktivitātē jaunieši izmēģināja smieklu terapiju. Smieklu terapija ar savu meditatīvo raksturu palīdz atbrīvot ķermeni no sasprindzinājumiem – gan fiziskiem, gan emocionāliem. Aktivitātē kopā mijiedarbojās jogas, elpošanas vingrinājumi un smieklu izsaukšanas paņēmieni, kas palīdz pārvarēt bailes, stresu, negatīvo emociju radītās sekas un dod enerģiju un atbrīvo prātu.

Ārpus kastes aktivitātē tika analizēta ārpus kastes domāšanas. Kreatīva domāšana problēmsituāciju risināšanai palīdz saglabāt interesi un meklēt atbildes. Bieži ārpus kastes domāšanas gala rezultātā rodas ģeniālas, taču būtībā vienkāršas idejas. Aktivitātē jauniešiem tika prezentēta problēmsituācija, kurai jāatrod risinājums. Tie mērķtiecīgi tika moderēti izmantot radošas pieejas, uzdevuma atrisināšanai.

Projektā tika iesaistīta arī Latvijas sabiedrībā pazīstama personība – Ēriks Palkavnieks, kurš jauniešiem sniedza interaktīvu aktivitāti, kurā atklāja savu dzīvesstāstu. Katrs jaunietis varēja individuāli vai grupās atbildēt uz jautājumiem, caur kuriem tika atraktīvi prezentēts Ērika dzīvesstāsts, kurā viņš dalījās savā dzīves pieredzē - ar grūtībām kādām saskāries gan skolas laikā, gan pēc skolas beigšanas. Ar interesantiem stāstiem par saviem piedzīvojumiem tika diskutēts par mācībām, par motivāciju un par pašizaugsmi.

Otrājā apmācību dienā jaunieši iepazinās ar bērnu un jauniešu biedrības “Liepājas Jaunie Vanagi” vadītāju Līgu Krēsliņu. Aktivitātē jaunieši ieguva un praktizēja iegūtās zināšanas par to kādai ir jābūt mūsdienīgai skolas līdzpārvaldes sistēmai. Kādu problēmu risināšanā tā var iesaistīties, kādas principiālās funcijas veic līdzpārvalde. Tā pat tika izsplētas dažādas situācijas par to, kā uzurēt radošu un motivējošu vidi skolā. 

Apmācību pēdējā aktivitātē tika rīkota foto izstādes ierīkošana, kurā tika atspoguļotas apmācību laikā veiktās foto fiksācijas ar projekta dalībniekiem darbībā un brīvmirkļos. Projekta dalībnieki grupās veidoja radošus aprakstus fotogrāfijām, kur vēstīja par iegūtajām zināšanām, tā mirkļa sajūtām un iespaidiem. Pēc apmācību aktīvās daļas beigām fotogrāfijas tika izstādītas Kuldīgas Jauniešu mājas foajē, kur būs apskatāmas līdz projekta beigām – 1. jūnijam. Fotogrāfiju izstāde veidota kā reklāma, kas raksturo paveikto, rosina pārdomas un vērš uzmanību par priekšlaicīgas mācību pamešanas risku jauniešu vidū. 

Projekta organizatori kopumā ir gandarīti ar iesaistīto jauniešu aktivitāti projekta laikā. Īpašs prieks ir par PMP riska jauniešu lielo atsaucību, kas šajā projektā sastādīja 43,5% no dalībnieku kopskaita.

Jauniešu biedrības Kaktuss valdes prāt, apmācības un tām sekojošā foto izstāde ir pildījusi lielu lomu jauniešu un vietējās kopienas ievērības celšanā par jauniešu risku priekšlaicīgi pamest mācības izglītības iestādēs. Mēs ceram, ka nākotnē iegūtās zināšanas un pieredze jauniešiem spēs palīdzēt veidot motivējošus pasākumus savās mācību iestāžu līdzpārvaldēs un popularizēs neformālās izglītības priekšrocības.

Projekta veidotājiem projekts “Uzrāviens” ir plānots kā ilgtermiņa apmācību sērija, kurā uzlabot jauniešu dzīves Kuldīgas novadā, īpaši jauniešu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu vidū.  

P.S. Atceries, līdz Tavu sapņu piepildīšanai tevi attur tikai 5 SEKUNDES! 

Projekts īstenots pateicoties: Eiropas Sociālā fonda projektam Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), kurš tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

54255534 758181384566989 6553673253888458752 o2