fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Veru durvis uz vidusskolu