fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Orientēšanās spēlē "Orientēšanās dzejā" (Foto A. Dravnieks un A. Vētrājs)